קבורת עצמותיו של דוד שפורר ז"ל,
תתקיים ביום 23/9/2019, יום שני בבוקר בשעה 10:00
בבית ההספד קהילת ירושלים בבית הקברות בגבעת שאול.

מקורביו ומוקירי זכרו מוזמנים לחלוק כבוד אחרון.

בברכה,
הנהלת עמותת חלו"ן

לקראת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה,
עמותת חלו"ן ,מברכת את כל התלמידים והמורים הנפלאים בשנת לימודים פורייה ומוצלחת
מי ייתן ותהיו "כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח."
אתם הפירות המשובחים ,המטמיעים את חזונו של מייסד העמותה דוד שפורר ז"ל.
אשר כל רצונו היה-הצלחתכם
אנו מאמינים בכל אחת ואחד מכם , ביכולתכם להמריא , לאן שרק תחפצו .

ב ה צ ל ח ה
הנהלת עמותת חלו"ן

מטרות העמותה

עמותת חלו"ן מעניקה סיוע לימודי, רגשי וחומרי לתלמידים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, הפזורים בכ- 30 בתי ספר ברחבי הארץ. מאז היווסדה בשנת 2000 זכו כעשרת אלפים תלמידים למהפך בחייהם, למעלה מ 95% של התלמידים בסיכון שהשתתפו בפרוייקט המשיכו בלימודים ואף הגיעו לרכישת תעודת בגרות איכותית.
העמותה קיבלה מכתבי הוקרה רבים וזכתה פעמיים באות ראש העיר לארגונים חברתיים, בפרס הקרן החדשה ע"ש טדי קולק להצטיינות ציבורית ובאות "ירושלים שלי".

תו עמותה אפקטיבית הוענק לעמותת חלו"ן

עמותת חלו"ן זכתה בתו העמותה האפקטיבית המוענק על ידי ארגון מידות שהוקם על מנת לדרג עמותות וארגונים ללא כוונת רווח.
מידות מגדירה עמותה אפקטיבית כעמותה המחוללת השפעה ושינוי בחיי מוטביה בהתאם למטרות שהציבה לעצמה תוך כדי מיצוי
מיטבי של משאבים.
בישראל רשומות כ- 30,000 עמותות ומתוכם רק 80 קיבלו את תו האפקטיביות.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן