חזון העמותה

חזון למדינת ישראל על בסיס מגילת העצמאות ולפי השקפתה של עמותת חלו"ן:

מדינת ישראל תהיה נאמנה למורשת היהדות לאור חזון הנביאים בדבר שלום וצדק חברתי, חופשי ויציב.
כל מגזר חינוכי יחנך את ילדיו להמשכיות המורשת של קהילתו, לשמירת החוק ולכבוד האדם.
מדינת ישראל תצטיין בשוויון חברתי בין בני הדתות והעמים החיים בה, בין העדות השונות, בין הזרמים היהודיים השונים,  בין המגדרים השונים, בין המרכז לפריפריה מבחינה גיאוגרפית וחברתית ובין ילדים שמשפחותיהם שונות זו מזו מבחינת יכולתן הכלכלית.

ערכי העמותה:

ערך כבוד האדם
שוויון ערך האדם

חזון העמותה:

חלו"ן תהיה עמותה מובילה בתחום החינוכי והלימודי בכל רחבי ישראל.
העמותה תסייע לילדים המתקשים בלימודיהם, ואשר משפחותיהם סובלות מקושי כלכלי, להתקדם ולהצליח בלימודיהם.
חלו"ן תתרום לחינוכם של התלמידים ברוח חזונה של מדינת ישראל.
חלו"ן תתרום להעצמתם האישית של התלמידים כדי שיאמינו ביכולתם להתקדם אישית וערכית.
העמותה תציב בפני התלמידים מופת של סיוע לזולת הזקוק לעזרה    ותעודד אותם לנהוג לאורו של רעיון זה לאורך כל חייהם.

מטרות העמותה

עמותת חלו"ן מעניקה סיוע לימודי, רגשי וחומרי לתלמידים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, הפזורים בכ- 30 בתי ספר ברחבי הארץ. מאז היווסדה בשנת 2000 זכו כעשרת אלפים תלמידים למהפך בחייהם, למעלה מ 95% של התלמידים בסיכון שהשתתפו בפרוייקט המשיכו בלימודים ואף הגיעו לרכישת תעודת בגרות איכותית.
העמותה קיבלה מכתבי הוקרה רבים וזכתה פעמיים באות ראש העיר לארגונים חברתיים, בפרס הקרן החדשה ע"ש טדי קולק להצטיינות ציבורית ובאות "ירושלים שלי".

תו עמותה אפקטיבית הוענק לעמותת חלו"ן

עמותת חלו"ן זכתה בתו העמותה האפקטיבית המוענק על ידי ארגון מידות שהוקם על מנת לדרג עמותות וארגונים ללא כוונת רווח.
מידות מגדירה עמותה אפקטיבית כעמותה המחוללת השפעה ושינוי בחיי מוטביה בהתאם למטרות שהציבה לעצמה תוך כדי מיצוי
מיטבי של משאבים.
בישראל רשומות כ- 30,000 עמותות ומתוכם רק 80 קיבלו את תו האפקטיביות.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן